2012 Olympic Games - European Qualification - Wome
Pool B
  (WPQ-34)
 

AZERBAIJAN

2

 - 

3

BULGARIA

MATCH Stats SET 1 Stats SET 2 Stats SET 3 Stats SET 4 Stats SET 5 Stats
 
Date - Time 09/11/2011 - 18:30
SPectators 1350
Receipts 0
Stadium Sports Games Palace BAKU
City BAKU
Referees
BAKUNOVICH Yury - MAKSHANOV Evgeny
 
Sets Time Set Partials Points
1 24' 8-4 16-12 21-17 25-18
2 25' 4-8 12-16 17-21 19-25
3 24' 8-5 16-11 21-12 25-19
4 27' 8-2 15-16 21-20 23-25
5 11' 3-5 6-10 7-12 7-15
Tot 111' 99 - 102
 
AZERBAIJAN (Coach GARAYEV Faig)
VoteSETPOINTSSERVERECEPTIONATTACKBLOCK
12345TotBPW-LTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotErrBlkExc.Exc. %Pts
1 ZAMANOVA Darya . - . - - .. - . . . - ... . .
2 KOCYIGIT Kseniya 6,4 6 5 6 1 6 9 6 7 13 11 - . . . 17 133 18% 5
3 GURBANOVA Anastasiya 5,5 4 3 4 5 4 7 1 -1 9 2. 7 3 57% 0% 17 326 35% 1
4 KURT Oksana 5,7 1 6 1 2 1 5 2 4 19 1. - . . . 11 .24 36% 1
5 ALIYEVA Odina 6 2 1 2 3 2 8 5 -3 18 33 37 3 92% 0% 31 524 13% 1
7 PARKHOMENKO Yelena . - . - - .. - . . . - ... . .
8 GASIMOVA Natavan . - . - - .. - . . . - ... . .
10 MAMMADYAROVA Oksana . - . - - .. - . . . - ... . .
12 MAMMADOVA Valeriya (L) .***** - . -4 - .. 43 4 91% 0% - ... . .
15 IMANOVA Aynur . 3 2 3 4 3 2 2 2 19 .1 - . . . 1 ... 0% 1
16 GULIYEVA Oksana .**** - . - 6 .. 7 . 100% 0% - ... . .
17 RAHIMOVA Polina 5,8 5 4 5 6 5 24 9 13 16 44 1 . 100% 0% 60 7619 32% 1
Team Totals. 55 25 18 100 119 95 10 89% 0% 137 161536 26% 10
Points WonSERVEATTACKBLOCKOPP Err             
Sets 1 35116 25 33 16 2 88% 0% 26 345 19% 1
Sets 2 2818 19 32 22 2 91% 0% 33 458 24% 1
Sets 3 3949 25 13 18 1 94% 0% 27 319 33% 4
Sets 4 11039 23 21 25 3 88% 0% 33 4210 30% 3
Sets 5 -412 8 2- 14 2 86% 0% 18 234 22% 1
 
BULGARIA (Coach ABBONDANZA Marcello)
VoteSETPOINTSSERVERECEPTIONATTACKBLOCK
12345TotBPW-LTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotErrBlkExc.Exc. %Pts
1 NENOVA Diana 5,9 6 1 2 1 6 3 1 2 14 11 - . . . 5 ..1 20% 1
3 PETKOVA Tanya . - . - - .. - . . . - ... . .
5 RABADZHIEVA Dobriana 6,5 1 2 3 2 1 12 6 4 22 24 22 1 95% 0% 30 535 17% 3
6 ZARKOVA Tsvetelina 6,8 2 3 4 3 2 11 6 10 27 .4 1 . 100% 0% 13 115 38% 2
7 KOEVA Gabriela .*** - . -1 1 1. - . . . - ... . .
8 YANEVA Eva 6 3 4 5 4 3 8 7 -2 13 2. 30 5 83% 0% 24 3.5 21% 3
9 DEBARLIEVA Lyubka . - . - - .. - . . . - ... . .
12 KARAKASHEVA Mariya . - . - - .. - . . . - ... . .
13 FILIPOVA Mariya (L) .***** - . -3 - .. 29 3 90% 0% - ... . .
16 VASILEVA Elitsa 6,6 4 5 6 5 4 16 5 14 15 .1 7 . 100% 0% 38 2413 34% 2
17 SIMEONOVA Strashimira 6,8 5 6 1 6 5 13 8 11 9 .. - . . . 13 2.6 46% 7
18 DIMITROVA Emiliya . - . - - .. - . . . - ... . .
Team Totals. 63 33 35 101 610 89 9 90% 0% 123 13835 28% 18
Points WonSERVEATTACKBLOCKOPP Err             
Sets 1 2745 18 22 22 3 86% 0% 29 517 24% 4
Sets 2 27511 25 32 16 2 88% 0% 21 217 33% 5
Sets 3 1729 19 11 24 3 88% 0% 29 327 24% 2
Sets 4 31048 25 -3 21 1 95% 0% 33 3310 30% 4
Sets 5 2436 14 -2 6 - 100% 0% 11 -14 36% 3
 
Legenda
BP Break Point Err Error W-L Win-Lost Ace Points
Blk Blocked Exc.% Excellent % Pos% Positivity %

Processed by Data Volley