2017 Women's Europeans
Pool F
  (W2F-06)
 

BELARUS

3

 - 

2

CZECH REPUBLIC

MATCH Stats SET 1 Stats SET 2 Stats SET 3 Stats SET 4 Stats SET 5 Stats
 
Date - Time 18/09/2016 - 18:00
SPectators 1000
Receipts 0
Stadium Mestska Hala Vodova BRNO
City BRNO
Referees
ZAKHAROVA Olga - RYDLAND Lars
 
Sets Time Set Partials Points
1 26' 7-8 14-16 18-21 20-25
2 29' 7-8 14-16 21-19 25-22
3 30' 8-4 16-12 17-21 19-25
4 35' 6-8 16-15 20-21 26-24
5 18' 5-3 10-5 12-5 15-10
Tot 138' 105 - 106
 
BELARUS (Coach KLIMOVICH Aliaksandr)
VoteSETPOINTSSERVERECEPTIONATTACKBLOCK
12345TotBPW-LTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotErrBlkExc.Exc. %Pts
1 KAVALCHUK Aksana . 6 5 4 5 4 15 3 10 14 2. 1 . 100% 100% 34 3114 41% 1
2 PALCHEUSKAYA Volha . 3 2 * 2 1 5 3 3 17 22 - . . . 6 ..3 50% .
3 SMIRNOVA Nadzeya . 1 6 5 6 5 15 7 7 16 41 34 2 35% 18% 29 2413 45% 1
4 KALINOUSKAYA Hanna . 2 1 6 1 6 10 4 9 11 .. - . . . 22 117 32% 3
5 KLIMOVICH Vera . 5 4 1 . 1 4 .. - . . . 5 ..1 20% .
8 SAKOLCHYK Katsiaryna .** - . - - .. - . . . - ... . .
9 KUCHKO Maryna .** 1 * 2 2 2 10 .2 - . . . - ... . .
10 PAULIUKOUSKAYA Volha (L) .***** - . -1 - .. 25 1 72% 56% - ... . .
11 SERYK Tatsiana .*** 1 1 1 5 .1 - . . . - ... . .
13 VALADZKO Darya .* 3 4 3 10 5 6 9 31 1 . 0% 0% 11 1.5 45% 4
15 MARKEVICH Tatsiana . 4 3 2 3 2 10 6 2 17 12 35 3 51% 31% 26 427 27% 1
17 KICKA Kristina .*** 2 . - 1 1. - . . . 9 1.2 22% .
Team Totals. 71 31 40 104 139 96 6 51% 33% 142 12852 37% 10
Points WonSERVEATTACKBLOCKOPP Err             
Sets 1 4619 21 24 21 1 43% 33% 23 326 26% 1
Sets 2 -13210 24 2- 20 1 65% 45% 30 3113 43% 2
Sets 3 21016 20 52 22 1 59% 32% 32 2210 31% 1
Sets 4 21635 25 32 24 3 42% 29% 41 3216 39% 3
Sets 5 1734 14 11 9 - 44% 22% 16 117 44% 3
 
CZECH REPUBLIC (Coach WAIBL Alexander)
VoteSETPOINTSSERVERECEPTIONATTACKBLOCK
12345TotBPW-LTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotErrBlkExc.Exc. %Pts
1 KOSSANYIOVA Andrea . 5 4 4 * 8 2 2 7 11 13 2 69% 54% 13 3.7 54% .
2 HODANOVA Eva .* 1 1 9 5 7 15 .2 12 1 67% 42% 20 1.6 30% 1
3 TRNKOVA Veronika . 6 5 5 5 5 8 3 4 23 3. - . . . 11 118 73% .
4 KOCMANOVA HAVLICKOVA Aneta . 4 3 3 3 3 23 11 14 9 4. - . . . 52 5622 42% 1
5 MELICHÁRKOVÁ Šárka (L) .***** - . -2 - .. 26 2 58% 42% - ... . .
6 SMUTNA Lucie . 1 6 6 6 6 2 1 1 11 1. - . . . 1 ... 0% 2
7 NACHMILNEROVÁ Iva . - . - - .. - . . . - ... . .
8 PURCHARTOVA Barbora . 3 2 2 2 2 3 3 2 14 .. - . . . 5 1.1 20% 2
10 KOJDOVÁ Helena . - . - - .. - . . . - ... . .
11 DOSTALOVA Veronika (L) .*** - . - - .. - . . . - ... . .
12 MLEJNKOVA Michaela . 2 1 1 * 9 6 - 10 11 29 3 45% 38% 29 538 28% .
18 SMIDOVA Pavla .**** - . -1 2 1. - . . . - ... . .
19 KOJDOVÁ Petra .* 4 4 9 4 6 9 .1 11 1 64% 64% 18 2.6 33% 2
20 TOUFAROVA Marie .**** 5 4 4 7 .. - . . . 14 1.5 36% .
Team Totals. 76 39 37 107 115 91 9 57% 45% 163 191063 39% 8
Points WonSERVEATTACKBLOCKOPP Err             
Sets 1 11626 24 31 19 4 68% 42% 27 5116 59% 2
Sets 2 11416 23 31 22 - 55% 45% 33 6214 42% 1
Sets 3 11329 24 21 15 2 33% 33% 31 2113 42% 2
Sets 4 21327 25 12 22 2 68% 55% 51 4313 25% 2
Sets 5 -712 11 2- 13 1 54% 46% 21 237 33% 1
 
Legenda
BP Break Point Err Error W-L Win-Lost Ace Points
Blk Blocked Exc.% Excellent % Pos% Positivity %

Processed by Data Volley