2019 Men's Europeans
Pool F
  (MF-09)
 

UKRAINE

3

 - 

1

F.Y.R. of MACEDONIA

MATCH Stats SET 1 Stats SET 2 Stats SET 3 Stats SET 4 Stats SET 5 Stats
 
Date - Time 05/01/2019 - 20:00
SPectators 1550
Receipts 0
Stadium Palace of Sports Yunost ZAPORIZHZHIA
City ZAPORIZHZHIA
Referees
ALIYEV Eldar - TEKOL PELENK Meryem
 
Sets Time Set Partials Points
1 25' 8-4 16-11 21-15 25-19
2 31' 7-8 14-16 20-21 28-26
3 27' 8-6 14-16 19-21 23-25
4 28' 7-8 14-16 20-21 25-23
5
Tot 111' 101 - 93
 
UKRAINE (Coach KRASTINS Ugis)
VoteSETPOINTSSERVERECEPTIONATTACKBLOCK
12345TotBPW-LTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotErrBlkExc.Exc. %Pts
1 POLUIAN Timofii . 6 2 1 -1 7 21 6 1 67% 50% 1 ..1 100% .
3 VIIETSKYI Dmytro . 4 5 5 * 15 8 9 10 33 - . . . 23 3112 52% .
6 DROZD Maksym . 3 4 3 1 1 6 2. - . . . 4 .13 75% .
7 BROVA Horden (L) .** - . -1 - .. 11 1 27% 18% - ... . .
8 TERYOMENKO Dmytro . 6 1 1 1 13 4 11 14 21 2 . 50% 0% 10 .16 60% 6
9 KOVALCHUK Volodymyr . 2 2 - . -3 9 3. 1 . 0% 0% - ... . .
10 SEMENIUK Yurii .* 4 4 6 4 6 11 .. 1 . 100% 100% 5 ..4 80% 2
11 DIDENKO Vladyslav . 1 2 1 1 -1 6 .1 - . . . - ... . .
12 FOMIN Denys (L) .*** - . -1 - .. 23 1 48% 17% - ... . .
15 TEVKUN Volodymyr .* 5 7 2 5 4 1. - . . . 11 117 64% .
16 SHEVCHENKO Oleh .* 6 10 4 3 7 31 4 1 25% 0% 13 1.7 54% 2
18 IERESHCHENKO Ian . 2 3 3 3 18 6 9 18 43 26 1 62% 35% 28 3113 46% 2
19 KLYAMAR Oleksiy . 5 6 2 2 - 8 .2 4 1 25% 0% 8 12. 0% .
Team Totals. 77 33 37 100 2012 78 6 49% 24% 103 9753 51% 12
Points WonSERVEATTACKBLOCKOPP Err             
Sets 1 512-8 25 35 15 - 87% 27% 28 4312 43% -
Sets 2 11557 27 61 22 2 41% 18% 29 1215 52% 5
Sets 3 51143 24 45 21 3 33% 24% 22 3-11 50% 4
Sets 4 11536 24 71 20 1 45% 30% 24 1215 63% 3
 
F.Y.R. of MACEDONIA (Coach MATIJASEVIC Nikola)
VoteSETPOINTSSERVERECEPTIONATTACKBLOCK
12345TotBPW-LTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotErrBlkExc.Exc. %Pts
1 ANGELOVSKI Darko (L) .**** - . -3 - .. 18 3 28% 11% - ... . .
2 GJORGIEV Gjorgi . 6 6 6 * 2 2 1 10 .. 1 1 0% 0% - ... . 2
3 JOSIFOV Gjoko . - . - - .. - . . . - ... . .
4 GJORGIEV Nikola . 3 3 3 3 26 6 19 18 31 - . . . 53 4825 47% .
5 MILEV Vlado . 1 1 1 1 6 2 -1 15 31 28 4 36% 18% 13 .15 38% .
6 DESPOTOVSKI Filip .** 6 - . -1 4 1. - . . . - ... . .
7 NAKOV Slave .**** 1 1 - 9 11 - . . . - ... . .
8 LJAFTOV Aleksandar . 4 4 4 4 17 7 10 15 12 26 2 46% 19% 24 4312 50% 3
13 MILKOV Aleksandar .* - . -1 - .. 2 1 0% 0% - ... . .
14 ANDONOV Ivan . 2 2 2 2 5 3 -2 15 61 1 1 0% 0% 2 ..2 100% 2
15 MADJUNKOV Filip . 5 5 5 5 2 . 1 8 1. 3 . 100% 100% 5 ..2 40% .
18 MIHAILOV Vase .** - . - - .. 1 . 0% 0% - ... . .
Team Totals. 59 21 23 94 166 80 12 38% 19% 97 81246 47% 7
Points WonSERVEATTACKBLOCKOPP Err             
Sets 1 -937 19 4- 22 5 18% 0% 20 4-9 45% 3
Sets 2 212210 27 52 21 1 62% 24% 30 2512 40% 2
Sets 3 314-8 24 33 20 5 40% 40% 24 -414 58% -
Sets 4 11129 24 41 17 1 29% 12% 23 2311 48% 2
 
Legenda
BP Break Point Err Error W-L Win-Lost Ace Points
Blk Blocked Exc.% Excellent % Pos% Positivity %

Processed by Data Volley