2018 CEV Golden European League Women
Pool A
  (WGA-11)
 

UKRAINE

0

 - 

3

AZERBAIJAN

MATCH Stats SET 1 Stats SET 2 Stats SET 3 Stats SET 4 Stats SET 5 Stats
 
Date - Time 06/06/2018 - 17:00
SPectators 1000
Receipts 0
Stadium Physical Education College IVANO FRANKIVSK
City Ivano Frankivsk
Referees
KRTICKA Jan - KOVALCHUK Andrii
 
Sets Time Set Partials Points
1 30' 8-6 16-12 20-21 28-30
2 24' 6-8 14-16 18-21 21-25
3 28' 4-8 13-16 17-21 23-25
4
5
Tot 82' 72 - 80
 
UKRAINE (Coach YEGIAZAROV Gariy)
VoteSETPOINTSSERVERECEPTIONATTACKBLOCK
12345TotBPW-LTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotErrBlkExc.Exc. %Pts
1 KALCHENKO Kateryna .* - . - - .. - . . . - ... . .
2 KARPETS Diana . 4 3 3 12 8 10 10 .1 - . . . 10 2.5 50% 6
3 TRUSHKINA Iryna . 1 6 6 9 1 7 12 1. 5 . 80% 60% 15 118 53% 1
4 POLITANSKA Alla .* 1 2 2 2 11 .1 - . . . 3 ... 0% 1
5 DENYSOVA Karyna . 5 4 5 4 2 - 7 22 4 . 0% 0% 10 232 20% .
6 NIEMTSEVA Krystyna (L) .*** - . -1 - .. 12 1 50% 33% - ... . .
8 KRAIDUBA Anastasiia .** 4 8 2 4 3 2. 1 . 0% 0% 18 246 33% 2
9 GERASYMOVA Yuliya . - . - - .. - . . . - ... . .
10 KYRYCHENKO Hanna .* 2 5 . 3 5 1. 14 . 21% 7% 11 125 45% .
11 STEPANIUK Anna . 6 5 * 7 4 4 12 .1 16 . 38% 19% 18 255 28% 1
12 KARASOVA Anastasiya (L) . - . - - .. - . . . - ... . .
14 OSACHUK Liudmyla . - . - - .. - . . . - ... . .
16 KODOLA Nadiia . 3 2 * 16 5 12 8 .1 26 2 38% 27% 32 2215 47% .
17 PERETIATKO Oleksandra . 2 1 - . -2 5 2. - . . . - ... . .
Team Totals. 63 24 39 73 86 78 3 37% 23% 117 121746 39% 11
Points WonSERVEATTACKBLOCKOPP Err             
Sets 1 22024 28 52 30 2 27% 23% 47 5620 43% 2
Sets 2 21144 22 22 23 1 52% 30% 32 2611 34% 4
Sets 3 21551 23 12 25 - 36% 16% 38 5515 39% 5
 
AZERBAIJAN (Coach GARAYEV Faig)
VoteSETPOINTSSERVERECEPTIONATTACKBLOCK
12345TotBPW-LTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotErrBlkExc.Exc. %Pts
1 IMANOVA Jeyran .** - . - 1 .. 3 . 67% 33% - ... . .
2 AZIMOVA Yana . 1 2 1 1 . -1 10 .. 1 1 0% 0% 1 ..1 100% .
5 ALIYEVA Odina . 5 6 5 11 7 11 19 .1 3 . 67% 67% 14 .16 43% 4
6 ABDULAZIMOVA Ayshan .* - . - - .. - . . . - ... . .
7 HASANOVA Olena . 6 1 6 10 4 9 6 .. - . . . 9 .23 33% 7
8 SAMADOVA Yelyzaveta . 2 3 2 14 5 8 18 .. 19 1 42% 21% 33 4413 39% 1
11 ZHIDKOVA Katerina . 4 5 4 12 4 10 7 .. - . . . 21 229 43% 3
14 YAGUBOVA Krystsina . - . - - .. - . . . - ... . .
15 IMANOVA Aynur . 3 4 3 7 3 6 15 12 1 . 0% 0% 5 .23 60% 2
16 KARIMOVA Iuliia (L) .*** - . -4 - .. 38 4 47% 11% - ... . .
18 ALISHANOVA Shafagat .*** - . - 3 .. - . . . - ... . .
19 ALIYEVA Bayaz (L) . - . - - .. - . . . - ... . .
20 AZIZOVA Marharyta .*** 2 1 2 - .. - . . . 5 ..2 40% .
21 PAVLENKO Kseniya . - . - - .. - . . . - ... . .
Team Totals. 57 24 41 79 13 65 6 46% 17% 88 61137 42% 17
Points WonSERVEATTACKBLOCKOPP Err             
Sets 1 210612 30 -2 23 2 39% 13% 28 3210 36% 6
Sets 2 11365 24 11 20 2 45% 20% 25 2413 52% 6
Sets 3 -1456 25 -- 22 2 55% 18% 35 1514 40% 5
 
Legenda
BP Break Point Err Error W-L Win-Lost Ace Points
Blk Blocked Exc.% Excellent % Pos% Positivity %

Processed by Data Volley