2002/2003 SECH
Preliminary Pool II 20-25/09 in Antalya
  (PP2-02)
 

UKRAINE

3

 - 

1

BULGARIA

MATCH Stats SET 1 Stats SET 2 Stats SET 3 Stats SET 4 Stats SET 5 Stats
 
Date - Time 20/09/2003 - 16:30
SPectators 800
Receipts 0
Stadium
City
Referees
MOKRY Juraj - ZADDACH Thomas
 
Sets Time Set Partials Points
1 0' 25-23
2 0' 25-19
3 0' 23-25
4 0' 25-19
5
Tot 0' 98 - 86
 
UKRAINE 
VoteSETPOINTSSERVERECEPTIONATTACKBLOCK
12345TotBPW-LTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotErrBlkExc.Exc. %Pts
0 BOGMATSER Yuliya . - . - - .. - . . . - ... . .
0 BOZHENOVA Nataliya . - . - - .. - . . . - ... . .
0 FOMINA Alexandra . - . - - .. - . . . - ... . .
0 KUBASSEVICH DROBYSHEVSKA Olga . - . - - .. - . . . - ... . .
0 MARYUKHNICH Marina . - . - - .. - . . . - ... . .
0 MILOSERDOVA Regina . - . - - .. - . . . - ... . .
0 PETRASHKO Olga . - . - - .. - . . . - ... . .
0 SHVACHKA Iryna . - . - - .. - . . . - ... . .
0 TSOKUR Ganna . - . - - .. - . . . - ... . .
0 VORONINA Tetyana . - . - - .. - . . . - ... . .
0 YENA Olena . - . - - .. - . . . - ... . .
0 ZHUKOVA Iryna . - . - - .. - . . . - ... . .
Team Totals. - . - - .. - . . . - ... . .
 
BULGARIA 
VoteSETPOINTSSERVERECEPTIONATTACKBLOCK
12345TotBPW-LTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotErrBlkExc.Exc. %Pts
0 ARSOVA Elena . - . - - .. - . . . - ... . .
0 CHITIGOI Radostina . - . - - .. - . . . - ... . .
0 DEBARLIEVA Lyubka . - . - - .. - . . . - ... . .
0 GERMANOVA Aneta . - . - - .. - . . . - ... . .
0 MARIK-GEORGIEVA Marina . - . - - .. - . . . - ... . .
0 NENKOVSKA Elena . - . - - .. - . . . - ... . .
0 NESHICH Neli . - . - - .. - . . . - ... . .
0 PETKOVA Iliyana . - . - - .. - . . . - ... . .
0 SOKOLOVA Vania . - . - - .. - . . . - ... . .
0 TENEVA Radosveta . - . - - .. - . . . - ... . .
0 YANEVA Eva . - . - - .. - . . . - ... . .
0 ZETOVA Antonina . - . - - .. - . . . - ... . .
Team Totals. - . - - .. - . . . - ... . .
 
Legenda
BP Break Point Err Error W-L Win-Lost Ace Points
Blk Blocked Exc.% Excellent % Pos% Positivity %

Processed by Data Volley