2002/2003 SECH
Preliminary Pool II 20-25/09 in Antalya
  (PP2-04)
 

UKRAINE

1

 - 

3

POLAND

MATCH Stats SET 1 Stats SET 2 Stats SET 3 Stats SET 4 Stats SET 5 Stats
 
Date - Time 21/09/2003 - 14:00
SPectators 450
Receipts 0
Stadium
City
Referees
SALONEN Jarmo - MOKRY Juraj
 
Sets Time Set Partials Points
1 0' 19-25
2 0' 25-23
3 0' 19-25
4 0' 23-25
5
Tot 0' 86 - 98
 
UKRAINE 
VoteSETPOINTSSERVERECEPTIONATTACKBLOCK
12345TotBPW-LTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotErrBlkExc.Exc. %Pts
0 BOGMATSER Yuliya . - . - - .. - . . . - ... . .
0 BOZHENOVA Nataliya . - . - - .. - . . . - ... . .
0 FOMINA Alexandra . - . - - .. - . . . - ... . .
0 KUBASSEVICH DROBYSHEVSKA Olga . - . - - .. - . . . - ... . .
0 MARYUKHNICH Marina . - . - - .. - . . . - ... . .
0 MILOSERDOVA Regina . - . - - .. - . . . - ... . .
0 PETRASHKO Olga . - . - - .. - . . . - ... . .
0 SHVACHKA Iryna . - . - - .. - . . . - ... . .
0 TSOKUR Ganna . - . - - .. - . . . - ... . .
0 VORONINA Tetyana . - . - - .. - . . . - ... . .
0 YENA Olena . - . - - .. - . . . - ... . .
0 ZHUKOVA Iryna . - . - - .. - . . . - ... . .
Team Totals. - . - - .. - . . . - ... . .
 
POLAND 
VoteSETPOINTSSERVERECEPTIONATTACKBLOCK
12345TotBPW-LTotErrAceTotErrPos%Exc.%TotErrBlkExc.Exc. %Pts
0 BELCIK Izabela . - . - - .. - . . . - ... . .
0 GLINKA-MOGENTALE Malgorzata . - . - - .. - . . . - ... . .
0 JAGIELO Aleksandra . - . - - .. - . . . - ... . .
0 LESNIEWICZ Dominika Anna . - . - - .. - . . . - ... . .
0 LIKTORAS Maria . - . - - .. - . . . - ... . .
0 MIREK Joanna . - . - - .. - . . . - ... . .
0 MIROS Anna Barbara . - . - - .. - . . . - ... . .
0 MROZ Agata . - . - - .. - . . . - ... . .
0 NIEMCZYK WOLSKA Malgorzata . - . - - .. - . . . - ... . .
0 SKOWRONSKA-DOLATA Katarzyna Ewa . - . - - .. - . . . - ... . .
0 SLIWA Magdalena Joanna . - . - - .. - . . . - ... . .
0 SWIENIEWICZ Dorota Anna . - . - - .. - . . . - ... . .
Team Totals. - . - - .. - . . . - ... . .
 
Legenda
BP Break Point Err Error W-L Win-Lost Ace Points
Blk Blocked Exc.% Excellent % Pos% Positivity %

Processed by Data Volley